Wedstrijdreglement competitie

Wedstrijdreglement competitiewedstrijden HSV " Het Meuntje”


 1. Als de loting heeft plaatsgevonden, kan men zich niet meer aanmelden voor de wedstrijd.
 2. Zwaar voeren alleen bij aanvang wedstrijd. Daarna alleen nog licht voeren.
 3. Iedere deelnemer is verplicht achter zijn eigen nummer te vissen. De vissers mogen tot maximaal 1 meter links of rechts van zijn plaatsnummer zijn platform plaatsen. Hij dient in een rechte lijn te vissen en zijn buren niet te hinderen.
 4. De wedstrijd begint en eindigt na een gegeven signaal. Voeren voor het beginsignaal is verboden. Peilen voor het beginsignaal is toegestaan.
 5. Er mag met 1 hengel worden gevist, de hengelkeuze is vrij. Let op! Er mag zich tijdens de wedstrijd maar 1 hengel boven het water bevinden. Ook een 2e hengel met een cupset mag niet gelijktijdig worden ingezet.
 6. Punt 5 van dit reglement geldt niet voor de 55+ competitie, hier mag men met twee hengels vissen.
 7. Het gebruik van een (voer) katapult is op eigen risico!
 8. Alleen zelf gevangen vis komt in aanmerking voor weging en dient levend bewaard te worden in een leefnet dat een diameter moet hebben van minimaal 40 cm en een minimum lengte van 3 meter. Deze netten moeten op hun grootste lengte in het water bewaard worden totdat de vis is gewogen. Er zijn geen andere bewaarmethoden toegestaan.
 9. Alle vis komt in aanmerking voor weging, met uitzondering van Snoek, Snoekbaars en Paling.
 10. Het is verboden te vissen met Ver de Vase en gekleurde maden of elke imitatie hiervan.
 11. Hulp van anderen is alleen toegestaan in noodgevallen. Gevallen waarbij hulp noodzakelijk is tijdens de wedstrijd, dit vooraf melden aan de wedstrijdleiding.
 12. Na het eindsignaal dient onmiddellijk te worden gestopt met vissen.
 13. Na het einde van de wedstrijd komt men langs om de vis te wegen en om de wedstrijdkaart weer in te nemen. Alleen levende vis komt voor weging in aanmerking.
 14. Er wordt gevist op gewicht. Degene met het meeste gewicht is winnaar. Indien blijkt dat meer deelnemers een zelfde vangstgewicht hebben, krijgt diegene, die het dichtst bij het midden van het vak zit, voorrang.
 15. Men is verplicht zijn stek na afloop schoon achter te laten.
 16. Ieder die aan de wedstrijd meedoet, conformeert zich aan dit reglement.
 17. De wedstrijdleiding kan i.v.m. weersomstandigheden of andere calamiteiten de wedstrijd staken of afgelasten indien zij dit noodzakelijk acht. Elke vorm van geldigheid van de wedstrijd( geviste tijd) beslist de wedstrijdleiding.
 18. Klachten over de wedstrijd moeten voor de prijsuitreiking kenbaar gemaakt worden bij de wedstrijdleiding.
 19. Men dient de gewonnen prijs persoonlijk in ontvangst te nemen, tenzij men een geldige reden heeft om eerder weg te gaan. Dit dient men voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding aan te geven. Zo niet, dan wordt de prijs doorgeschoven naar de eerstvolgende in de uitslag.
 20. Wie dit wedstrijdreglement overtreedt, wordt van de wedstrijd uitgesloten.
 21. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 22. De vereniging of de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor overtredingen, vermissing en/of schade veroorzaakt door wat dan ook, tijdens, voor en na de wedstrijd aan de leden/deelnemers, derden en/of bezittingen.