Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HSV HET MEUNTJE TE EMMEN

HSV het Meuntje gevestigd te Emmen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045459. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV het Meuntje te Emmen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV het Meuntje te Emmen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV het Meuntje te Emmen.
 2. een product of dienst afneemt bij HSV het Meuntje te Emmen (zoals deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV het Meuntje te Emmen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap (nummer) van een hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
 11. browsercookies.

1.3 HSV het Meuntje te Emmen kan deze gegevens gebruiken om:

 • ยท het verstrekken van de depersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV het Meuntje te Emmen via telefoonnummer 0591-372101 of per e-mail: visser.meuntje@ziggo.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV het Meuntje te Emmen persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV het Meuntje te Emmen met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV het Meuntje te Emmen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV het Meuntje te Emmen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.


4 DERDEN

4.1 HSV het Meuntje te Emmen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 1. aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 2. NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 3. verwerkers van HSV het Meuntje te Emmen (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 4. personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV het Meuntje te Emmen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV het Meuntje te Emmen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5 WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Emmen, Mei 2018