Lid worden/Vispas

U heeft vanaf 2007 en voor komende jaren als sportvisser nog maar 1 document nodig om te mogen vissen. Voor de aangesloten sportvissers wordt de Grote Vergunning samengevoegd met de Sportvisakte tot de VISpas. Als aangesloten sportvisser hebt u vanaf 2007 geen ander document nodig om te mogen vissen.

De VISpas wordt alleen uitgegeven door aangesloten hengelsportverenigingen en is daarmee het bewijs dat u als sportvisser deel uit maakt van de georganiseerde sportvisserij. Met de VISpas, tezamen met de bijbehorende Lijst van Viswateren, mag de sportvisser vissen in het overgrote deel van de Nederlandse binnenwateren. In de ' Lijst van Viswateren, staan alle wateren genoemd waarin u mag vissen.

Daarnaast is de VISpas tevens het lidmaatschapsbewijs van een vereniging.Op de VISpas staat van welke vereniging u lid bent.

Jeugd:
Een andere verandering is dat het vissen met één hengel en aangewezen aassoorten in de openbare vaarwateren niet meer vrij is voor de jeugd. Ook in deze wateren hebben ze een vergunning nodig van de visrechthebbende.

Wanneer heeft de jeugd (t/m 13 jaar) geen VisPas nodig?
Wanneer de jeugd, onder begeleiding van een volwassene met een geldige vergunning van de visrechthebbende, vist met één hengel, dan heeft het geen VisPas of vergunning nodig.

Voor de goede orde: dit is niet besloten door Sportvisserij Nederland, maar is opgenomen in het wetsvoorstel door het Ministerie van LNV.Dit biedt de jeugd een eenvoudige entree om te gaan vissen. Zodra ze alleen gaan vissen, dan hebben ze wel zelf een vergunning nodig.

Gaan ze alleen vissen, met gebruikmaking van één hengel met aangewezen aassoorten, dan kan men via deze website een gratis jeugdvergunning aanvragen bij de federatie Groningen-Drenthe. Deze gratis jeugdvergunning is alleen geldig voor alle wateren waarvan het visrecht ligt bij Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Fryslân.

Hiervoor gelden de volgende regels,

  • Je mag vissen met 1 hengel
  • Je mag alleen vissen met de aangewezen aassoorten, brood, maden, wormen, deeg of maïs.
  • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet.
  • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten
  • Een jeugdvergunning aanvragen: Vraag hier de gratis jeugdvergunning aan

Wil je meer mogelijkheden hebben, zoals,

  • Met andere, dan de aangewezen aassoorten vissen.
  • Daar waar het mag, met twee hengels vissen.
  • In wateren vissen buiten die van de federatie Groningen-Drenthe of Sportvisserij Fryslân.

Dan heb je een Vispas nodig.

Kosten Vispassen:

Voor het afdracht jaar 2016 geldt:
Dertien jaar of jonger, € 13,00
Veertien jaar of ouder, € 36,50 dit is incl. eenmalige administratiekosten.

Nachtvisvergunning / Derde hengelvergunning

Vanaf 2013 worden er geen aparte nachtvispassen en derde hengelvergunningen uitgegeven. De reden is dat van 2013 de Nachtvispas en Derde hengelvergunning landelijk wordt ingevoerd. Op de achterkant van de Vispas komt nu een hologramsticker. Voor alleen een Nachtvispas is dat een half maantje, voor een derde hengel een 3 en voor beide, een half maantje met een 3.

De kosten voor een nachtvisvergunning zijn € 10, = en voor een derde hengelvergunning € 25, =.

De bestaande vispashouders van HSV Het Meuntje, die een derde hengel- en of nachtvisvergunning willen aanschaffen, kunnen op vertoon van de vispas deze aanvragen via de verkooppunten.

Als je nog geen vispas hebt en je wilt deze aanvragen, dan kunt u bij het invullen van het zogenaamde Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL), hierbij meteen aangeven of u ook een nachtvisvergunning en of derde hengelvergunning wilt aanvragen.

Vanuit uw stoel de vispas aanvragen, ga dan naar www.vispas.nl

Verkooppunt Vispas HSV Het Meuntje

- Hengelsport Emmen. Verl. Spoorstraat 25 ) Tel. 0591-512044

Opzegging lidmaatschap.

Als men het lidmaatschap wil opzeggen, dan moet dit voor 1 oktober van het lopende jaar gebeuren. Doet men dit niet, dan krijgt men daarna automatisch de acceptgirokaart voor het volgende jaar aangeboden. Opzeggingen en andere wijzigingen kan men doorgeven aan onze ledenadministratie, Mailadres: meuntje@kpnmail.nl of per telefoon: 0524-532494