Spelregels lidmaatschap

Lidmaatschap/contributie:

Uw lidmaatschap van HSV Het Meuntje te Emmen en de daarbij horende Vispas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Net zoals u lid zou zijn van een andere verenigingen bent u aan HSV Het Meuntje vooraf contributie verschuldigd. De vergunning die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig, daarom is het vanzelfsprekend dat u de nieuwe vispas vóór 1 januari van het nieuwe seizoen in de bus heeft, ook al maakt u alleen maar in de zomermaanden gebruik van de vispas. De zogenaamde Vispas worden op naam verstrek en zijn gekoppeld aan onze en aan de ledenadministratie van Sportvisserij Groningen Drenthe/Vispas.nl

De uitgifte en herinneringen bij niet of te laat betalen wordt verzorgd door Sportvisserij Groningen Drenthe en Vispas.nl.

Opzeggen lidmaatschap/ mutaties persoonlijke gegevens:

Wilt u uw lidmaatschap bij HSV Het Meuntje opzeggen en géén vispas meer ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar/seizoen opzeggen. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar de acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd. Overige mutaties zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens ook graag vóór 1 oktober doorgeven aan de ledenadministratie,

Mailadres: meuntje@kpnmail.nl of per telefoon: 0524-532494.