Spelregels lidmaatschap

Lidmaatschap/contributie:

Uw lidmaatschap van HSV Het Meuntje te Emmen en de daarbij horende Vispas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Net zoals u lid zou zijn van een andere verenigingen bent u aan HSV Het Meuntje vooraf contributie verschuldigd. De vergunning die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig, daarom is het vanzelfsprekend dat u de nieuwe vispas vóór 1 januari van het nieuwe seizoen in de bus heeft, al maakt u alleen maar in de zomermaanden gebruik van de vispas. De zogenaamde Vispas worden op naam verstrek en zijn gekoppeld aan onze en de Federale ledenadministratie. Deze Vispassen zijn tot maximaal 7 februari van het nieuwe jaar/seizoen in ons bezit. Na deze datum moeten wij alle nog overgebleven Vispassen terug sturen naar de Federatie. Mocht u dus de contributie niet op tijd betalen, dan is uw vergunning simpelweg niet meer in ons bezit en wordt u automatisch als lid geroyeerd. Wilt u weer een Vispas hebben, dus weer lid worden van HSV Het Meuntje, dan betaald u hiervoor weer inschrijfkosten. Deze kosten kunt u zich besparen door op tijd uw contributie aan de vereniging over te maken en de Vispas af te nemen.

Opzeggen lidmaatschap/ mutaties persoonlijke gegevens:

Wilt u uw lidmaatschap bij HSV Het Meuntje opzeggen en géén vispas meer ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar/seizoen opzeggen. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar de acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd. Neemt u desondanks de vispas vóór 7 februari niet af, dan wordt de vispas teruggestuurd naar het federatiekantoor en betaalt u weer inschrijfgeld wanneer u in de loop van het jaar weer lid wilt worden van HSV Het Meuntje. Overige mutaties zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens ook graag vóór 1 oktober doorgeven aan de ledenadministratie,

Mailadres: meuntje@kpnmail.nl of per telefoon: 0524-532494.

Pinterest