Troep aan de waterkant. Lees dit!

24-09-2020
door Admin Admin

Het overgrote deel van ons vissers weet met respect om te gaan met vis en de natuur rond het water, maar een kleine groep..


Figuur 1bolderkar vol toep bij de Stobbeplas Figuur 2: even los afval ruimen bij de Mussels

Regelmatig kom je het tegen…prachtige visplekken opgeleukt met flesjes, blikjes, verpakkingsmateriaal, kapotte (vis)stoelen.. Een droevige aanblik! Buiten dat ik het zelf teleurstellend vind dat je dit keer op keer weer aantreft. Ook mensen die wandelend of anderszins willen genieten van deze gebieden treffen dit aan. En dat doet het aanzien van de sportvisserij geen goed! We kunnen 100 keer geweldig zijn…. maar 1 keer deze troep aantreffen doet al die positieve inspanningen teniet.

Wat is nu

de moeite om je troep weer mee naar huis te nemen?? Je bent toch ook geweldig

genoeg om het mee te nemen naar je stek!?? Is het nou zo moeilijk om je

visplek opgeruimd achter te laten?Soms wordt dan wel de moeite genomen om het in een plastic zak te doen…..Om het vervolgens tussen de struiken weg te moffelen….Sorry hoor, maar wat snap je nou niet?


Figuur 3:Heel mooi weggemoffeld in de struiken Figuur 4: hetzelfde jaar dat de Brunstingerplas weer open was lag dit alweer in de struiken..tja...