Nieuwe visplekken

De laatste tijd kregen we steeds vaker meldingen dat er op sommige plekken amper nog gevist kon worden. Plantengroei, riet en bosschages zorgden voor veel overlast .

Plomp en waterplanten maken het vissen onmogelijk.

We zijn in 2017begonnen met de Bladderswijk. Met een aantal vrijwilligers hebben we hier zo’n 50 visplekken gecreëerd. Alle plekken, minimaal 4 meter breed, zijn goed toegankelijk.


Ruime plekken aan de Bladderswijk, het gedeelte achter de sloperijen.

Vervolgens hebben we, samen met Het Dobbertje, het probleem van het Oranjekanaal (sluis vier) bij de Federatie aangekaart, deze heeft in samenwerking met het waterschap Vechtstromen besloten hier iets aan te doen. Er werd een pilot gestart en de harkboot werd in het water gelaten. Deze boot haalt de plomp met wortel en al uit de bodem. Het waterschap gaat de afvoer van de waterplanten verzorgen. Verder zijn er 50 plekken gemaakt. De werkzaamheden aan weerszijden van het viaduct van de N34 zijn inmiddels afgerond. Voor de wedstrijd- en de recreatievisser is er een mooi stuk viswater gerealiseerd. Er kan nu een wedstrijd voor minimaal 50 vissers gehouden worden.

ruime plekken suis vier

plekken zijn ook geschikt voor koppelwedstrijden.

Er wordt al volop gebruik gemaakt van de nieuwe visstekken

Het derde traject waar we dit jaar veel energie in hebben gestoken is de kanobaan bij de Rietplas. In samenwerking met de gemeente (gras gemaaid) en enkele vrijwilligers hebben we hier ook ongeveer 50 plekken geknipt. De eerste wedstrijd is hier 8 juli gevist. (zie onder wedstrijden) .

mooie plekken aan de Kanobaan. heb deze stek ingewijd

Pinterest