De Rietplassen..update 21-06-2021

21-06-2021
door Admin Admin

De Rietplassen,


Vissen aan de Rietplas veranderd flink
Na aanleiding van de door omwonenden en andere gebruikers van het gebied, in veel gevallen terecht, ervaren overlast. Heeft de Gemeente opdracht gegeven, om samen met betrokken partijen tot een overeenkomst te komen, om de overlast terug te dringen en het vissen dusdanig te reguleren, dat overlast in de buurt van bebouwing en aangewezen “natuurgebieden” tot een minimum beperkt wordt. Vooral het nachtvissen moest worden teruggedrongen en beperkt worden. Uitvoerig overleg tussen Gemeente en visrechthebbenden hebben een resultaat opgeleverd waar veel over te zeggen valt en voor vooral nachtvissers onder ons wel even slikken is.Onderstaand een uit de website van wijkvereniging de Rietlanden overgenomen stuk.

In mei hebben B&W een besluit genomen m.b.t. een aantal aanpassing voor het vissen in de Rietplas.
Uitgangspunten zijn geweest:

1. De nachtvisplekken liggen buiten de natuurgebieden;
2. De nachtvisplekken zijn goed zichtbaar vanaf de openbare weg;
3. Houd rekening met voorkomen van overlast in de woongebieden;
4. Vissen vanaf de eigen steiger moet kunnen;
5. Bij zwemstranden mag niet worden gevist.

Met het doorvoeren van de aanpassingen hebben B&W een goede balans gevonden tussen het wonen aan water en de brede recreatieve waarden van dit gebied.

• De doorvaart tussen de kleine en de grote Rietplas aan de kant van Reigerveld wordt verboden voor vissen, zodat de boten zonder hinder tussen beide plassen kunnen varen.
• De oevers van de landtong (strandje) tegenover de Drieteenspecht wordt voor nachtvissen verboden, dag-vissen blijft toegestaan.
• De oevers tegenover het Spechtenveld wordt voor nachtvissen verboden, dag-vissen blijft toegestaan.
• De sloot voor de woningen Spechtenveld 1 t/m 10 wordt verlegd om het parkeerprobleem op te lossen.
• Om het parkeren langs de oever tegenover Drieteenspecht 41 en 42 tegen te gaan wordt er een greppel gegraven langs de parallelweg t/m de trailerhelling nabij het watersportstrand.
• De openbare oevers in het woongebied Sternenveld, Spechtenveld en Snippenveld en in de wijk Sandur worden voor vissen verboden, met uitzondering van kinderen tot 14 jaar
• Het recreatiegebied wordt afgesloten, zodat brede voertuigen het gebied niet in kunnen rijden.
• Hondenstandjes worden verboden om te vissen, zodat honden veilig kunnen zwemmen.

Het is van belang dat het openbare gebied recreatief toegankelijk blijft voor alle gebruikers en dat de overlast voor de inwoners die wonen aan het water tot een minimum wordt beperkt. Met het aangepaste plan worden die uitgangspunten gewaarborgd. Zo mag men overdag blijven vissen in de Rietplas, natuurgebieden en wordt het nachtvissen beperkt toegestaan langs de aangewezen oevers van de Rietplas. Daarnaast wordt het verboden om tegenover de bewoners die aan het water wonen te vissen. De overzichtskaart recreatieve waarden Grote en Kleine Rietplas is daarop aangepast, zie bijlage. De uitgangspunten over het vissen worden vastgelegd in de vis-app en op de website van de hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Op dit moment wordt de gemeente weer overstelpt met woedende klachten van aanwonenden over nachtvissen, overmatig alcohol gebruik, lawaai overlast van vissers in vooral omgeving Spechtenveld.

Het hele overeengekomen plan, wat voor ons al slikken was, staat hierdoor bij de evaluatie volgend jaar nu al onder grote druk. Wat zeer wel mogelijk betekend dat het vissen aan de Rietplassen nog verder beperkt gaat worden.
Het wordt echt tijd dat een aantal van ons eindelijk eens wakker worden!! Ze maken onze passie, onze prachtige hobby voor hun zelf en anderen kapot!

Komende tijd gaat er intensief gecontroleerd worden door handhaving, politie, BOA’s en JenS security op een vriendelijke manier. Op een gegeven moment zal er harder opgetreden worden en wordt er beboet en wordt devispas ingenomen.

De visplanner App is voor de Grote Rietplas onder de bijzondere bepalingen al aangepast, ook voor de Kleine.