De Rietplassen. Wel...of niet vissen??

24-04-2021
door Admin Admin

De Rietplassen,

In de regio editie van “het Visblad” van april staat een beknopt stuk over “afspraken” met de Gemeente Emmen over het vissen aan de Rietplassen. Als Hengelsportvereniging en daarbij natuurlijk ook de omliggende HS verenigingen is er veel tijd en moeite gestoken om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daarom deze toevoeging als aanvulling op het artikel in het Visblad.


De gemeente heeft het gebied in 2016 “ontdekt” als verdien model, een prestige object tot glorie van een ieder en een toeristische trekpleister van jewelste. Als je natuurlijk de nodige voorwaarden schept en meerdere belanghebbenden aan je kan binden. Voorwaarde is wel dat je voor al die verschillende clubs en groepen wel de nodige ruimte kunt scheppen. Natuurclubs, hondenclubs, kanoclubs, kit-surf clubs, zeilclubs, zwemclubs, camping, horeca enz, enz, enz….vergeten we nog wat? Oooooh….er zijn ook nog wat vissers. Moeten die ook?? Tja, die moeten ook een plekje hebben.

We zullen een lang verhaal kort maken. Er zijn veel bijeenkomsten, gesprekken met EOP’s, Mensen van de gemeente, waterschap, noem maar op geweest. We hebben onze ideeën mooi samengesteld in “onze visie” voor de Rietplassen, waar bereikbaarheid en creëren van visplekken, steigers als speerpunten naar voren kwamen. Wel, we hadden natuurlijk ineens met meer eters van de rietplassensoep te maken, en die zitten nogal eens in elkaars vaarwater. Maar goed onze wensen waren nu niet bepaald van dien aard, dat we bij het realiseren daarvan andere gebruikers in de weg zitten, en anders kan je in onderling overleg nog wel wat lucht voor elkaar scheppen. Zo kwamen we eind 2019 samen met de wijkverenigingen tot een gezamenlijke visie die door alle partijen als aanvaardbaar en werkbaar werd geacht en als zodanig ook aan de gemeente is gepresenteerd. En daar met instemming is ontvangen. Van beperking van het nachtvissen was geen sprake.

Maart 2020 zou er nog een bijeenkomst met de wijken Sandur en Rietlanden komen om de laatste plooien glad te strijken. Op een enkele zonderling na hebben zijn er bij ons nooit alarmerende klachten binnengekomen, dus dat zou wel goed komen. Zaken als de waterkwaliteit, aantasting van de omgeving en rust in het gebied konden we allemaal met goede argumenten weerleggen. We hebben onze eigen BOA’s en controleurs, tevens is er nauwe samenwerking met “handhaving Emmen” afgesproken. Er was wel eens overlast van vissende aso’s maar dat viel wel te handelen en er werd opgetreden tegen hen. Het lijkt dus allemaal wel goed te komen.

Toen…corona! De Rietplassen en vissen werd ontdekt als prima manier om buiten te zijn, geweldig! Helaas werd de overlast die in het gebied plaatsvond enorm! En niet alleen van vissende ASO’s! Maar dit heeft de algemene opinie over vissers in het gebied drastisch veranderd, waardoor de tegenstanders van het vissen in het gebied, aanwonenden van het water, een stok kregen om mee te slaan. De gemeente eiste flinke aanpassingen van de kant van ons vissers. Waar vooral het vissen in de buurt van de bebouwing, wat gezien de voorwaarden al niet mag, en het nachtvissen er van langs kreeg. Gedeeltes van het gebied werden gebombardeerd tot natuurgebied, waar men dus niet meer het nachtvissen wilde toestaan, evenals in de buurt van de zwemstranden.Bij bebouwing was het vissen voor vissers ouder dan 14 uit den boze. Voor nachtvissen was er eigenlijk helemaal geen plaats meer, volgens sommige aanwonenden.

Dmv veldbezoeken, weer overleggenen toezeggingen in de trend van meer controle zijn er toch nog gedeeltes bewaard gebleven voor het nachtvissen. Met het opgestelde concept waren enkele aanwonenden het niet mee eens en wensten meer aanpassingen aan het plan. Lees: voor ons minder ruimte…! Wat ook op de laatste kaart die we onder ogen kregen was te zien. Gemeente besloot om dit concept met een overigens voor ons, niet persé negatieve brief, toe te sturen naar 600 aanwonenden van de Rietplas. Met daarbij een retour formulier waar zij dan hun opmerkingen op kwijt konden. Wij besloten daarop om de leden van Sportvisserij Groningen Drenthe aldaar (50) ook een brief te schrijven om hen op het hart te drukken om hun opinie te geven. Die uitslag is binnen bij de gemeente. Daar wordt binnenkort een online “teams overleg” georganiseerd. We zijn benieuwd. Het laatste wat we daarover weten is, dat er nog aanpassingen gewenst zijn. Welke dat zijn is ons niet doorgegeven.

Het stuk in de regio editie liep dus wat voor de fanfare uit, ingehaald door de laatste ontwikkelingen. we zijn nog niet klaar!

Wat we goed in onze oren moeten knopen is, dat we hebben bedongen dat er over een jaar wordt geëvalueerd en op basis daarvan kunnen bewerkstelligen dat we er meer (nacht)vis ruimte bij krijgen. Dus al met al MOETEN we er met zijn allen in slagen, om de door een aantal van ons veroorzaakte overlast, drastisch verminderen. We hebben het dan over: geluid, drank, zooi, parkeren buiten de parkeerplaatsen, grote kampementen opzetten, slopen van toegangshekken en wildpoepen (zonder dit te begraven of een toilet emmer te gebruiken) ed.

We hebben met zijn allen donders mazzel dat begin dit jaar het huurcontrakt van de Rietplassen met de federatie (SVG-D) stilzwijgend is verlengd vóór de corona overlast. Ze hadden anders veel moeizamer onderhandelingen over verlengen gehad.

Tot zover, begin mei weten we meer over de uitkomst van het online overleg met Gemeente en SVG-D

Onderstaand de brief met concept zoals de omwonenden hebben ontvangen.